ANBI

Beloningsbeleid

ANBI-Status

Stichting Agawaat Al Iman is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit geeft aan dat wij de uit sponsorwerving en donaties geworven baten op zorgvuldige wijze inzetten voor de door ons gekozen doelstellingen. 

 

Beloningsbeleid

De stichting is een non-profit organisatie, waarbij de leden van de stichting zich volledig vrijwillig inzetten zonder enige vorm van beloning. Alle donaties gaan geheel naar de lopende projecten. Er worden dus geen vacatiegelden uitbetaald aan de leden van de stichting.

Beleidsplan

Download hier ons beleidsplan

Contacteer ons

Heb je vragen? Stuur ons een mail en wij doen ons best om binnen 24 uur te reageren!

Volg ons op social media